Hessa
Hessa skolemusikkorps
 • Aktivitet    • Om Hessa Skolemusikkorps    • For medlemmene    • Historikk    • Sommersamling 28. mai 2012    • Konserter    • Ålesund musikkfestival    • Diverse     • Gjestebok  

 

 

   Om Hessa Skolemusikkorps
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 672 289

 

 


Aspiranttiden

Informasjon om aspiranttiden

Aspiranttiden er vanligvis 1,5 til 2 år, der det siste halve året blir en gradvis overgang/tilvenning til korpset. Undervisningen foregår for det meste på Hessa skole i skoletiden eller rett etter skoletid. Noen ganger vil undervisningen foregå ved Ålesund Kulturskoles lokaler i Nørvasundet. Hessa Skolemusikkorps har et nært samarbeid med Ålesund Kulturskole og aspirantene får sin opplæring av lærere ved Kulturskolen.

Aspirantene får tildelt instrument og undervisningsmateriell (spillebok), utstyr for vedlikehold og et antall "fliser" til treblåseinstrumenter. 2. året i aspirant tiden får elevene spille sammen i "aspirantkorps" som opptrer ved korpsets konserter.

Foreldrenes rolle i aspiranttiden er veldig viktig!

Det å lære seg å spille et instrument krever mye mer enn bare å møte opp på spilletimen. For at barna skal lære seg å spille og mestre et instrument kreves det at de øver hjemme 4-5 dager i uken og min. 20 minutter pr. dag. Foreldrene bør sørge for at barna får gode øverutiner med regelmessig øving og mye skryt selv om det ikke alltid låter "vakkert". Dette er meget viktig for at barna skal få glede og utbytte av å spille i korps. Etter at aspirant tiden er over får barna tilbud om fortsatt undervisning ved Kulturskolen eller annen instruktør, noe som de fleste gjør og vi sterkt anbefaler.

Aspirantene får tildelt korpsgenser/lue og "Korps sekk" fra NMF. De får også delta på korpsets øvingshelger/17. mai arrangement etc.

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Hessa skolemusikkorps, P.b. 2058, 6028 Ålesund, E-post: styret@hessa-skolemusikkorps.no