Hessa
Hessa skolemusikkorps
 • Aktivitet    • Om Hessa Skolemusikkorps    • For medlemmene    • Historikk    • Sommersamling 28. mai 2012    • Konserter    • Ålesund musikkfestival    • Diverse     • Gjestebok  

 

 

   Om Hessa Skolemusikkorps
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 672 270

 

 


Foreldreoppgaver

Som foreldre må man regne med å ta på seg følgende oppgaver:

Verv i styret eller korpskomité/arrangementkomité i en periode

Foreldrevakt på øvinger ca. 3-4 ganger i året

Delta på dugnad

Levere kaffe og/eller kake til korpsarrangement

Annen aktivitet for å skaffe inntekt til korpset

Sørge for at sitt barn får gode øverutiner med regelmessig øving

Ellers være med på å støtte opp om korpset og barna for å lage et godt musikalsk og sosialt miljø på Hessøya.


Arbeidsoppgaver for de som har vakt under øvingene:

Den som har vakt fra styret sørger for å handle inn kveldsmat og låse opp skolen til kl.17.45
De som ikke kan møte på vakten må selv sørge for stedfortreder.

Foreldrevaktene må møte opp kl. 17.45 og hjelpe til med å få stoler, notestativ m.m. på plass. Ungene skal hjelpe til.
En voksen skal alltid være tilstede i gymsalen og hjelpe til med forefallende arbeid (kopiering av noter osv) samt føre fravær.

Det må lages kveldsmat og ryddes opp etterpå.
Etter øving skal alt ryddes på plass – stoler, notestativ og slagverkutstyr.
Gulvet i gymsalen skal moppes over. Utstyr til dette står i bøttekottet i gangen ev. i rommet med notene/trommene.

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Hessa skolemusikkorps, P.b. 2058, 6028 Ålesund, E-post: styret@hessa-skolemusikkorps.no