Hessa
Hessa skolemusikkorps
 • Aktivitet    • Om Hessa Skolemusikkorps    • For medlemmene    • Historikk    • Sommersamling 28. mai 2012    • Konserter    • Ålesund musikkfestival    • Diverse     • Gjestebok  

 

 

   Om Hessa Skolemusikkorps
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 672 261

 

 


Informasjon om instrument, noter, øvelser, kontingent og utmelding
 

Viktig informasjon om instrument, noter og øvelser (utdrag fra informasjonsbrosjyre utarbeidet vår 2011)

Instrumenter:
Instrumentet må tas godt vare på. Instruktør/lærer viser hvordan instrumentet skal vedlikeholdes med hensyn til smøring/rengjøring etc.
Korpsinstrumentene er dyre i innkjøp, fra kr. 5.000,- og oppover til kr. 20.000,-/30.000,-. Instrumentene må behandles med omhu og forsiktighet.
Instrumentene er forsikret, men forsikringen dekker kun reparasjoner eller erstatning ved vanlig bruk. Skader ved skjødesløs behandling dekkes ikke, det må hver enkelt erstatte selv! Trenger instrumentet reparasjon skal det leveres til instrumentansvarlig eller til noen i korpskomiteen som sørger for at instrumentet blir reparert.

Noter:
Korpsmusikantene får utdelt sin egen notemappe der noter til musikkstykker som korpset spiller skal plasseres. Musikantene får utdelt kopier av orginalnoter, men notene skal likevel tas godt vare på. I tillegg får musikantene sitt eget marsjhefte og noteklemme. I november får musikantene utlevert et "koralhefte" med julesanger. Disse skal leveres inn når julespillingene er ferdig. Notemappe og marsjhefte skal tas med på alle øvelser.
Det er musikantens oppgave å holde orden på sine noter!

Øvelser:
Korpset øver vanligvis hver torsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.30 i gymsalen på Hessa Skole. I pausen kl. 19.00 får musikantene servert kveldsmat. For å lage et godt musikalsk og sosialt miljø i korpset er det viktig at barna møter på alle øvelsene. Foreldrene bør sjekke at musikantene har med seg alle noter og annet utstyr til øvelsene.
Korpset har premiering av beste frammøte hvert år. Musikantene må være med på rydding, slå opp/ned notestativ, rydde på plass egen stol, være behjelpelig med oppsett/nedrigging av slagverk/utstyr.
Hvis man er forhindret fra å møte på en øvelse eller en opptreden er det viktig at man melder fra i god tid.


KONTINGENT

Kontingenten for å være med i korpset er kr. 750,- pr. halvår og faktura blir tilsendt. Det gis søskenmoderasjon hvis man har mer enn ett barn i korpset. Kontingenten dekker instrument og vedlikehold av dette, rekvisita til instrumentet, noter, undervisning, kveldsmat for musikantene hver torsdag, årsfest samt øvingshelger på Hessa Skole. For turer/øvingshelger hvor vi reiser bort faktureres en liten egenandel.


UTMELDING

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig beskjed til styret om dette.
Fratreden skal skje ved skoleårets slutt.
Resterende kontingent må være innbetalt før utmelding kan godtas

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Hessa skolemusikkorps, P.b. 2058, 6028 Ålesund, E-post: styret@hessa-skolemusikkorps.no